Wonen met zorg in De Toonladder

Wilt u weten wat uw maandelijkse lasten zijn als u in De Toonladder gaat wonen? U kunt hier indicatief berekenen wat u per maand overhoudt. Na het invullen van uw gegevens kunt u vrijblijvend advies vragen aan de Klantadviseurs van Zorggroep Almere.

Vragen tijdens het invullen? Klik op de ronde informatiebuttons. Als u gebruik maakt van deze tool worden er persoonsgegevens verwerkt. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan conform het privacybeleid van Zorgrekenen.

Uw gegevens

Geef in stap 1 uw geslacht en leeftijd aan. 

Uw geslacht

Uw leeftijd

Inkomen en vermogen

Geef hier een indicatie van uw bruto-jaarinkomen en vermogen. Hiermee wordt onder andere de hoogte van uw eigen bijdrage voor de zorgkosten berekend.

Uw bruto jaarinkomen

Uw vermogen op 01/01/2022

U heeft recht op AOW.

Het bruto-inkomen wordt in stap 6 omgerekend naar een nettomaandinkomen.

Wonen

Kies een woonsituatie die in de berekening moet worden meegenomen.

Woonsituaties

 • Huur / hypotheek
  Inclusief eventuele huurtoeslag of hypotheekrenteaftrek.
 • Onderhoud / verzekeringen
  Onderhoud aan de woning, inboedel- en opstalverzekering en evt. OZB.
 • Gas / water / elektra
  Energiekosten en waterverbruik
Totaal: € {{ housing_costs }} per maand
 • Huur
  Afhankelijk van uw inkomen heeft u recht op huurtoeslag.
 • Servicekosten
  Huismeester, gebruik en schoonmaak van algemene voorzieningen.
 • Woninggebonden kosten
  Energiekosten, waterverbruik, onderhoud, belastingen en verzekeringen.
Totaal: € 845 per maand

In deze woonsituatie (een rekenvoorbeeld) huurt u zelf een woning bij De Alliantie en wordt de zorg geleverd door Zorggroep Almere. De werkelijke woonlasten zijn o.a. afhankelijk van het woningtype en de hoogte van de huurtoeslag.

 • Huisvesting
  Kosten voor de zorgwoning (en evt. gezamenlijke huiskamer).
 • Servicekosten
  Gebruik en schoonmaak van algemene voorzieningen.
 • Woninggebonden kosten
  Energiekosten, waterverbruik, onderhoud, belastingen en verzekeringen.
Totaal: € 0 per maand

Zorg met verblijf is mogelijk op de andere locaties van Zorggroep Almere. U betaalt daar geen woonlasten, maar wel de hoge eigen bijdrage (Wlz). In De Toonladder huurt u zelf uw woning in combinatie met Wijkverpleging of Vpt.

U moet zelf eventuele huurtoeslag verrekenen. {{ calculated.huurtoeslag ? 'U heeft recht op huurtoeslag.' : 'U heeft geen recht op huurtoeslag.' }}

U heeft gekozen voor een woonsituatie vergelijkbaar met uw huidige woning. U betaalt uw eigen woonlasten.

U heeft gekozen voor een woonsituatie vergelijkbaar met een huurwoning. U betaalt uw eigen woonlasten.

U heeft gekozen voor een woonsituatie waarbij u bij de zorgaanbieder komt wonen. Deze woning is alleen in combinatie met een Wlz-indicatie beschikbaar.

Zorgkosten

De zorgkosten bestaan uit twee onderdelen: kosten voor de zorgverzekering + een eigen bijdrage (Wmo of Wlz). In deze stap vult u uw kosten voor de zorgverzekering in. Daarnaast maakt u een keuze voor de zorgindicatie.

Kosten zorgverzekering per maand

Besteding eigen risico per jaar

Zorgindicatie en eigen bijdrage

Maak een keuze voor de zorgindicatie. Afhankelijk van uw indicatie krijgt u de zorg vergoed vanuit de Wmo (zorg via de gemeente), de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) of de Wet langdurige zorg (intensieve zorg). Klik op de ronde informatiebuttons voor meer informatie.

Wmo en Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorg met verblijf
(intramuraal)
€ {{ money(calculated.eigenBijdrageIntramuraal) }} per maand

Heeft u een Wlz-indicatie? In De Toonladder huurt u dan zelf uw woning en betaalt u de lage eigen bijdrage.

{{ calculated.zorgtoeslag ? 'U heeft recht op zorgtoeslag.' : 'U heeft geen recht op zorgtoeslag.' }}

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente. Dit houdt in dat u een Wmo-indicatie heeft en recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding.

U heeft gekozen voor Wijkverpleging via de Zorgverzekering. Dit houdt in dat u recht heeft op persoonlijke verzorging en/of verpleging.

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente in combinatie met wijkverpleging via de zorgverzekering. Dit houdt in dat u recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding en verpleging.

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente met een Pgb. Dit houdt in dat u een Wmo-indicatie heeft en recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding.

U heeft gekozen voor een Modulair Pakket Thuis (Mpt). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor een Volledig Pakket Thuis (Vpt). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (Pgb) via de Wlz. U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor Zorg met verblijf. U krijgt intensieve zorg én huisvesting vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig.

Overige kosten

In deze stap hoeft u geen keuze te maken. Om een goede vergelijking tussen de verschillende vormen van zorgfinanciering te kunnen maken, wordt een aantal vaste kosten meegenomen in de berekening.

Overige kosten
 • Warme maaltijden
  Een warme maaltijd thuis of bij de zorgaanbieder.
 • Broodmaaltijden
  Een broodmaaltijd thuis of bij de zorgaanbieder.
 • Was
  Wassen van beddengoed en kleding.
 • Alarmering
  Alarmknop in huis incl. 24 uursverbinding met de zorgaanbieder.
 • Schoonmaak
  Schoonmaak van de woning.

De overige kosten bestaan uit voeding, wassen, zorgalarmering en schoonmaak. In stap 5 wordt gerekend met € 400 per maand voor deze kosten wanneer u geen zorgindicatie heeft.

Met een Wlz-indicatie worden in De Toonladder eten en drinken grotendeels vergoed, net als zorgalarmering, schoonmaak en een deel van de waskosten. Wanneer u een zorgindicatie voor thuiszorg heeft, worden deze kosten beperkt vergoed. In stap 6 wordt dit automatisch in de vergelijking meegenomen.

Neem contact op met de klantadviseurs van Zorggroep Almere om de mogelijkheden voor een arrangement op maat te bespreken.

Resultaat

Uitkomsten

Afhankelijk van inkomen, vermogen, de woonsituatie én uw zorgindicatie wordt de hoogte van uw eigen bijdrage en het netto besteedbaar inkomen per maand indicatief berekend.
Let op: de indicatie (stap 4) is bepalend voor de uitkomst.

Wmo en Zorgverzekeringswet
Resultaat

Zorg via de gemeente

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via gemeente
+ Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Thuiszorg via de gemeente en zorgverzekering
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ 0

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWijkverpleging) }}
 • Zorg via de Zorgverzekeringswet
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wmo-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmoPgb) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via de gemeente

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via gemeente
+ Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Thuiszorg via de gemeente en zorgverzekering
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ 0

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWijkverpleging) }}
 • Zorg via de Zorgverzekeringswet
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wmo-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmoPgb) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Wet langdurige zorg (Wlz)
Resultaat

Volledig pakket thuis (Vpt)

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageVpt) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoVpt) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Modulair pakket thuis (Mpt)

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageMpt) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoMpt) }}
 • Modulaire zorg thuis
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wlz-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageWlzPgb) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWlzPgb) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg met verblijf
(intramuraal)

 • Zorgwoning
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageIntramuraal) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

€ {{ money(calculated.saldoIntramuraal) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • In woning van zorgaanbieder

Neem contact op met onze klantadviseurs

Heeft u vragen na het invullen van het rekenmodel? U kunt ons een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met onze klantadviseurs.

Bel ons: 036 - 545 4778
Bedankt voor uw bericht. Wij streven ernaar om u binnen vijf werkdagen een reactie te geven.
{{ contactFormErrors.email_address }}
{{ contactFormErrors.email_message }}